INNOWACYJNY AGREGAT DO UPRAWY PASOWEJ
MZURI PRO-TILL

Mzuri Pro-Til uprawia wyłącznie wąskie pasy gleby, aplikuje nawozy w całej warstwie uprawianego pasa, umieszcza w nim nasiona na określonej, stałej głębokości, zapewniając idealne środowisko do ich szybkiego kiełkowania, wzrostu roślin i wysokich plonów o doskonałej jakości.

Technologia Mzuri Pro-Til polega na uprawie tylko wąskich pasów roli, w których wysiewa się nasiona, a następnie wzrastają rośliny oraz pozostawianiu resztek pożniwnych przedplonu w nieuprawianych międzyrzędziach. Pozwala to zatrzymać wilgoć i ograniczyć straty materii organicznej, co wpływa korzystnie na strukturę, żyzność i urodzajność gleby. Wielokrotne przejazdy maszynami do płużnej lub bezpłużnej uprawy roli powodują degradację struktury gleby, nadmiernie ją zagęszczają, prowadzą do szybkiej mineralizacji materii organicznej i wpływają destrukcyjnie na życie biologiczne gleby. Silne zagęszczenie gleby skutkuje zaburzeniem jej stosunków powietrzno-wodnych, prowadząc do braku tlenu oraz składników pokarmowych łatwo dostępnych dla korzeni roślin uprawnych. Mzuri Pro-Til został zaprojektowany jako agregat umożliwiający uprawę roli, nawożenie oraz siew w jednym przejeździe bezpośrednio po ściernisku.

Sprawdź ubezpieczenia!
Kliknij w obrazek.

ubezpieczenia
broker

ZBIÓR ZBÓŻ

Marka Magrol poza handlem maszynami rolniczymi i budowlanymi oferuje usługi w zbiorach zbóż, rzepaku i kukurydzy. Dzięki najnowszym technologiom proces ten przebiega sprawnie i skutecznie, co ma duży wpływ na oszczędności, a także zadowolenie Klienta. Zapraszamy!